V turistické sezóně nabízí město Třeboň nejrůznější kulturní programy. Ve dnech 3. a 4. července 2019 bude uspořádána zcela nová kulturní akce pro nejširší veřejnost. Historické centrum města oživí pouliční umělci nejrůznějších profesí (žongléři, hudebníci, chůdaři, herci, klauni aj.). K účinkování budou přizváni také umělci ze sousedního Rakouska. V rámci projektu se uskuteční vystoupení českých umělců u partnera projektu ve městě Schrems na kulturní akci Naturparkfest, jehož termín je plánován na 10. srpna 2019. Cílem projektu je vzájemné poznání a výměna zkušeností rakouských a českých umělců. Cílovými skupinami jsou návštěvníci i obyvatelé Třeboňska, sousedních destinací Jihočeského kraje a přilehlých dolnorakouských regionů. Festival je bez jazykových, věkových či zdravotních bariér. Na všechny programy je vstup zdarma.

Koordinátorka projektu: Mgr. Miloslava Jelonková, tel.: 725 534 096, e-mail: miloslava.jelonkova@mesto-trebon.cz
Dramaturg projektu: Vít Procházka, tel.: 732 704 560, e-mail: vitek@chudadlo.cz

Projekt pořádá Město Třeboň za finanční podpory Evropské unie z Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika, reg. č. projektu: KPF-01-113. 

X